Proizvodi Štampa

 COLPOLY

Poliesterske smole


 • Ortoftalne
 • Izoftalne
 • Diciklopendienske

Bisfenolne smole

Vinilesterske smole

Želkoti

 • Ortoftalni
 • Orto/Izo
 • Izo/NPG

Pigmentne paste

Aditivi

Staklena ojačanja   

Katalitički sistemi   

 • Učvršćivači
 • Ubrzivači
 • Usporivači

Kor-materijali

Sendvič materijali  

Sistemi za izradu kalupa  

Sistemu za pripremu kalupa

Punila

Ručni alati

Rastvarači

 • Aceton
 • Stirol